Rampjaar 1672: Redeloos radeloos reddeloos
Terug naar evenementen

Rampjaar 1672: Redeloos radeloos reddeloos

Congres/lezing
17 december 2022
In 2022 is het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in gevaar was. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV had een plan gesmeed om samen met de Engelse vloot en twee Duitse vorsten ons land aan te vallen. De grote spanningen die dit alles met zich meebracht, veroorzaakten de moord op de gebroeders De Witt. De gebeurtenissen van dat jaar waren zo traumatisch dat ze werden samengevat in de woorden 'redeloos, radeloos, reddeloos', een uitdrukking die we nog steeds kennen. In 1672 was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. In dit herdenkingsjaar is er enerzijds veel aandacht voor de historische context van het Rampjaar en anderzijds is er een een enorme interesse vanuit de regionale geschiedbeoefening. De Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' kan hierbij niet achterblijven. Graag nodigen wij u uit om de lezing bij te wonen over de context van het Rampjaar. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de invalshoeken vanuit de landelijke geschiedschrijving aangevuld met een beschrijving van de gebeurtenissen uit het Land van Hulst.

Organisator

Oudheidkundige kring De Vier Ambachten

Locatie

Ontmoetingscentrum De Lieve, Broodmarkt 8 Hulst

Openingstijden

Inloop 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur. Einde 17.00 uur. Leden gratis, niet-leden € 5,--

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl