Terug naar stad en dorpen

DE PARELTJES
VAN DE 
GEMEENTE HULST

De Vestingstad Hulst is het hart waar je een mix van historie, shoppen en wandelen vindt met daaromheen een gebied met 14 kernen, waard om verkend te worden, met juweeltjes van natuurgebieden zoals het Verdronken land van Saeftinghe, de Westerscheldedijk, de Groeve in Nieuw Namen en de bossen op de grens met Vlaanderen.

IN HET KORT OMSCHREVEN:

De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw Namen is een aardkundig monument. Het dorp Nieuw Namen ligt op een heuvel die zo'n 6 meter boven de omgeving uitsteekt. Je vindt hier fossielen van maar liefst 3 miljoen jaar oud! Ook zijn er resten gevonden van menselijke bewoning uit de Steentijd en Bronstijd, enkele duizenden jaren geleden. Opvallend is de rode verkleuring van de zandlagen. Die is ontstaan door verroeste ijzerdeeltjes. De Meester van der Heijden Groeve is momenteel tijdelijk gesloten.

De Clingse Bossen, een verzamelnaam voor de bossen van Clinge, die van Sint Jansteen en de Wildelanden, liggen tussen Clinge en Heikant, in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Een gebied waar waterwinning, natuur en recreatie samen gaan.Ze liggen niet op de zeeklei, maar op kalkarm dekzand. Dat levert een - voor Zeeland - bijzondere begroeiing op.Het bos rondom Clinge bestaat uit uitheemse bomen die aangeplant zijn voor de bosbouw. Er zijn echter ook oude zomereiken en beuken te vinden. Hier ligt een speelbos voor kinderen.

Het verdronken land van Saeftinghe... 36 km² brakwaterschor. Het geeft een beeld van het Zeeuwse oerland: leven op het ritme van het getij. Het water van de Westerschelde stroomt bij elke vloed het gebied binnen; bij eb zakt het water weer. Via de drie hoofdgeulen, die zich het gebied in vertakken, komt het water tot vlak bij de dijk. In de Westerschelde wordt het zoete rivierwater van de Schelde gemengd met het zoute water van de Noordzee. Tienduizenden vogels komen hier voedsel zoeken, broeden, rusten en overwinteren. Er zijn in de loop der jaren al meer dan 200 vogelsoorten waargenomen!

Groot Eiland bestaat uit enkele landbouwgronden, een woning, verscheidene kreken zoals De Auwel, een groot bos en een klein bos. Het kleine bos ligt op een lap grond die ook wel het Hulster Vlak wordt genoemd. Het Landgoed is omringd door een dijk en is door middel van de Oude Vaart verbonden met de stad Hulst.

De Westerschelde is het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. Hij is 60 km lang. De breedte neemt geleidelijk toe van twee kilometer bij de  grens tot vijf kilometer bij Vlissingen. Het is de gevaarlijke maar belangrijke vaaroute naar Antwerpen. Op de bodem liggen heel wat scheepswrakken en nog steeds lopen boten vast op de vele zandbanken. Kenmerkend voor de Westerschelde zijn het meergeulenstelsel met zandplaten. Het gebied is rijk aan watervogels, sommige platvissen en bodemdieren. Hierom is de natuur in het gebied beschermd door nationale en internationale verdragen.

De Vogel is één van de kreekrestanten in Zeeuws-Vlaanderen die na de inpoldering van de vruchtbare zeekleigebieden ten behoeve van de landbouw zijn overgebleven. De kreek vormde ooit onderdeel van een zeearm die in verbinding stond met de Westerschelde.

De liniedijk is een verbindingslinie die is aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog en loopt in twee kilometer van Hulst tot Zandberg. Dit unieke stukje erfgoed is een prachtige route voor wandelaars en fietsers tussen weelderige flora en fauna.

Volg ons
op social media
Overal dichtbij!

Hulst is gelegen in een mooi rustig hoekje van Nederland tussen de Westerschelde en Vlaanderen, maar tegelijk heel centraal met grote steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel en Breda die binnen het uur vanuit Hulst te bereiken zijn. Maak de kaart groot en overtuig jezelf.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl