Wereldverteldag
Terug naar evenementen

Wereldverteldag

Congres/lezing
20 maart 2023
Wereldverteldag is een wereldwijde dag waarop vertellers en luisteraars het vertellen van verhalen vieren. Daarom worden er ieder jaar op en rond 20 maart, wereldwijd verhalen verteld met eenzelfde thema. Het vertellen van verhalen verbindt mensen met elkaar! Meer dan ooit, is het in deze tijd van oorlog en zorgen om het klimaat van belang om samen te komen, samen te werken, en verbonden met elkaar de toekomst in te gaan. Het thema van Wereldverteldag 2023 is daarom: Samen Sterk! 's Middags zullen de dialectvertellers hun verhalen ter ore brengen in MFC De Statie, Canadalaan 2 te Sas van Gent om dit daarna 's avonds in Bibliotheek Hulst, Vismarkt 1 nogmaals te doen. Presentatie is in handen van Piet Scheerders. De dialectvertellers zijn Eriek Verbeecke, Rosita van Roeyen en Paul Vereecken. Jos Neve zorgt voor de muzikale begeleiding. De kosten voor deze activiteit bedragen €3,- inclusief koffie en thee. Graag van tevoren aanmelden via de website. Deze lezing is in samenwerking met OHK De Vier Ambachten werkgroep Grensdorpen.

Organisator

Bibliotheek Hulst

Locatie

Vismarkt 1 4561 AZ Hulst Nederland

Openingstijden

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl