1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door in Hulst uitgegeven #inulst cadeaubonnen.

2. Iedere #INULST cadeaubon heeft een waarde van € 5,00, € 10,00 of € 20,00. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele #INULST cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en uitsluitend indien het A en B deel aan elkaar zijn gehecht. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden #INULST cadeaubonnen kunnen niet worden besteed of omgewisseld.

3. De #INULST cadeaubon dient in één keer te worden besteed en is niet inwisselbaar voor geld.

4. Iedere #INULST cadeaubon is onbeperkt geldig. 

5. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de #INULST cadeaubon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de #INULST cadeaubon door falsificatie zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is Stichting Bezoekersmanagement Hulst verder volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.

6. Stichting Bezoekersmanagement Hulst is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de #INULST cadeaubon en betreffende deelnemende ondernemer bij de aanschaf van producten. Stichting Bezoekersmanagement Hulst is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door de gebruiker met de #INULST cadeaubon bij betreffende deelnemende ondernemers. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl