De Bollewerckpoorte of Dobbele Poort, in de volksmond ook wel de Keldermanspoort genoemd is de westelijke toegang tot de stad. Ze ligt in de 3,5 km lange stadswal en was zowel land- als waterpoort. Bij de inval van de Gentenaren in 1491 werd de poort vernield en werd weer versterkt. Echter tijdens de Tachtig jarige oorlog moest de poort er weer aan geloven. In 1618 werd de ruïne bedolven onder e aarde afkomstig van het nieuwe Brederodebolwerk en werd het onzichtbaar. Mr Keldermans (?) deed onderzoek en ontdekte de onder bedolven poort. Vanaf 1959 vonden opgravingen en restauraties plaats onder leiding van P.J. Brand. In 1999 is de Keldermanspoort gerestaureerd in de huidige staat.

Sinds 2012 is de Keldermanspoort opnieuw verbonden met de binnenstad van Hulst via het project Nieuwe Bierkaai door de heraanleg van de oude binnenhaven. Bovenop het Brederodebolwerk staat een doorkijkpaneel, waarmee je  kunt zien hoe de poort er in vroeger tijden moet hebben uitgezien.

De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - is een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar zeker ook een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als bezoekers is het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven en bezig te zijn.
De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten bovengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee. De Vindplaats is een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk speciaal voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bijvoorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt. De Vindplaats is ontworpen door Hendrike Huijsmans

Onder aan de Keldermanspoort vind je de Klapbank van Zeeuwse Ankers. Hier worden historische verhalen verteld. De verhalen gaan over de middeleeuwse haven- en handelsstad (1180), de versterking van de vesting (1618), over het conflict rond de Willibrorduskerk, die hervormden en katholieken moesten delen (1807) en over de bevrijding van Hulst (1944).

Inscripties op de Klapbank:
Een vesting als een ster: de faam der Hulster haven
Een toren die Mars versloeg: de oerdrang tot beschaven

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl