De beiaard heeft een omvang van 36 klokken, op basis van een A1 van ongeveer 470 kg. zwaar. De klokken zijn in 1958 gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen. Er bevinden zich nog een tweetal luidklokken in de toren, de zwaarste gegoten door Willem Wegewaert in 1563. Deze klok is in 1876 van Doetinchem gekocht. De tweede luidklok is in 1669 gegoten door Pieter Hemony.

De geschiedenis

Reeds in 1562 is er een voorslag verloren gegaan bij de torenbrand van dat jaar. In dat zelfde jaar kreeg Adriaen Steylaert uit Mechelen opdracht een nieuwe voorslag, luidklok en uurslagklok te gieten. In 1663 ging deze voorslag ten onder bij weer een brand. In 1664 trad men in contact met François Hemony voor de levering van een nieuwe beiaard van 28 klokken. Echter de heren van Hulst talmde, en Hemony verkocht deze beiaard aan Maastricht. Op 17 september 1669 krijgt Pieter Hemony opdracht om een beiaard te gieten van 28 klokken. Helaas ging het werkstuk van Pieter Hemony verloren bij de brand van 1876, Hulst was verstoken van carillon klanken tot 1958 Klokkengieterij Petit & Fritsen een nieuw carillon zou gieten voor Hulst.

(bron: www.carillontorens.com/hulst.htm)

Onze beiaardiers 
Elina Sadina
en Sergei Gratchev
trakteren ons regelmatig
op beiaardconcerten.

C.V. Elena Sadina

Elena Sadina  behaalde haar meesterdiploma met grootste onderscheiding in 1994 aan het Staatsconservatorium te Saratov. 
In 2003 verwierf ze het einddiploma met grootste onderscheiding aan de Koninklijke Beiaardschool ´´Jef Denyn´´ te Mechelen.
In 2009 behaalde zij tweede meesterdiploma (beiaard), LUCA School of Arts, afdeling Lemmensinstituut te Leuven.
Ze werd Laureaat van de wedstrijd voor volksinstrumenten te Nizhnij Novgorod, 1989, en winnares van de Algemene Russische Klokkenspelwedstrijd te Jaroslavl, 1992.
Verder werd ze ook Laureaat van de Internationale beiaardwedstrijd te Brielle (Nederland), 1999  en laureaat van de Internationale Koningin Fabiola wedstrijd voor beiaardcompositie, prijs Staf Nees, 2003. In oktober 2005 heeft zij de internationale beiaardwedstrijd voor vrouwelijke beiaardiers gewonnen die georganiseerd was door de vzw Patacon met de medewerking van UNESCO.
Zij ondernam verschillende concertreizen en nam deel aan diverse festivals in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.
Elena Sadina is sedert september 2004 docente aan de Koninklijke Beiaardschool waar zij beiaardspel, piano en samenspel onderricht.
Sedert 2000 is zij als gastdocente verbonden aan het Middlebury College (USA) en in 2003 werd zij beiaardier te Hulst (Nederland).
Zij nam het initiatief om een klas voor kinderen op te richten om hen zo jong mogelijk met beiaard vertrouwd te maken en heeft de studiemethode voor kinderen ontwikkeld. 
https://kinderbeiaardklasmechelen.jimdofree.com/
 

Agenda Concerten

  • 21 januari dag van de taal, kunst en cultuur
  • 14 februari Valentijnsdag
  • 2e Paasdag
  • 2e Pinksteren
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • september Open Monumenten Dag
  • 22 oktober 2023 Halloween
  • 3 december 2023 Sinterklaas
  • 2e Kerstdag

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl