De Stadsmolen is een zeer fraaie, diverse malen gerestaureerde, ronde stenen stellingmolen met bovenkruier. Hij is gelegen aan het Molenbolwerk. Naar verluidt zouden hier nog fluistergangen bevinden. De molen is iedere zondagmiddag te bezichtigen. Tussen 13.00 en 15.00 uur worden er ook meelprodukten verkocht aan de toonbank! 

Op deze plek stond eeuwen geleden al een molen. De huidige molen werd in 1792 gebouwd. Dat gebeurde op last van de rijksoverheid om de soldaten die in de stad waren ondergebracht te bedienen. Boven de toegangsdeuren is het wapen van de Staten-Generaal in Den Haag ingemetseld. Het is een zogenaamde stellingmolen. Hij is gebouwd met gele ijsselsteentjes. De stelling bevindt zich op acht meter hoogte. Daarboven de wieken met een vlucht van 26 meter doorsnede. Na 1800 ging de molen over in particuliere handen. De gemeente Hulst kocht de molen in 1954. Vandaag de dag wordt de molen bemaald door een vrijwillige molenaar.  

De hoogte van de stelling (omloop) bedraagt acht meter. 
De vlucht (de lengte van de wieken) is 24,26 meter. 
De molen beschikt over twee koppelmaalstenen. 
De molen is tot in de jaren '30 in bedrijf geweest, zij het de laatste jaren met een gasmotor.

Na 1940 raakte de molen zwaar in verval. In 1944 werd de stelling gesloopt. Tot overmaat van ramp sloeg in 1954 de bliksem in en brak er brand uit.

Dankzij de inzet van het toenmalige gemeentebestuur kon de molen in 1956 worden gerestaureerd. Hierdoor werd de molen uitwendig in oude glorie hersteld en kreeg de naam Stadsmolen. Hij was immers eigendom van de stad.

In 1976 besloot de gemeenteraad om de molen, waaraan zich enkel ernstige gebreken hadden geopenbaard, te laten restaureren. Deze restauratie werd in 1979 afgerond. Sinds 1984 wordt aan de Stadsmolen jaarlijks onderhoud gepleegd. In 1992 werden opnieuw restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.

Type: Molen
Subtype: Stellingmolen
Datering: 1792
Oorspr. functie:Molen
Huidige functie:Molen

*De stadsmolen is iedere zondagmiddag te bezichtigen. Op andere dagen kunt u de molen bezoeken met een gids. Hiervoor dient u op voorhand een afspraak te maken bij het infopunt #Ihulst.Telfnr:0114-319441 

*mei 2020: de molen is tot nader order gesloten vanwege restauratie.
*oktober 2020 de molen wordt gerepareerd in november 2020 zodat deze in al zijn glorie weer kan worden gebruikt en bewonderd in het voorjaar. Het volledige persbericht vindt u hier.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl