Deze poort werd gebouwd na de aanleg van de nieuwe vestingwerken in de zeventiende eeuw. De oudere Dobbele Poort (Keldermanspoort in de volksmond), waarvan de ruïne een eindje verderop te zien is, verloor door die aanleg zijn functie. De krommingen in de toegangswegen en de poort zelf, zijn bewust zo uitgevoerd. Het was om te voorkomen dat de stad ongehinderd met vijandelijke geweren en kanonnen kon worden beschoten In de twintigste eeuw werd de poort uitgebreid met een tweede doorgang en een voetgangerstunnel. De vestingwal is hier extra hoog (meer dan tien meter), omdat het buitengebied vanwege de hoge ligging dan niet onder water kon worden gezet. Een dergelijke ‘inundatie’ was toen één van de middelen om vijanden buiten de stad te houden.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl