De Gerardus Majellakerk aan Notendijk 5 was bedoeld als noodkerk en werd ontworpen door Jacques van Groenendael. De kerk werd ingewijd in 1921, maar ze is nooit door een definitief gebouw vervangen. Het is een eenvoudig bakstenen zaalkerkje met een geveltoren boven de ingangspartij. Het aantal mensen dat sinds de jaren zeventig de kerk bezocht liep erg terug; er kwamen steeds minder activiteiten in het gebouw. Na de parochiale herindeling in 2015 kwam de parochie van Ter Hole onder "Maria, Sterre der zee". Begin 2016 is het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken.
Boerderij Hulsterweg 179, uit 1905.

Voormalige pastorie naast de kerk, Notendijk 7. Dit gebouw dateert uit 1920 en is ontworpen door de architect Colsen. Sinds 1972 is ze in particulier bezit; ca. 1990 is er een antiquariaat in gevestigd.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl