De begraafplaats is een afspiegeling van de toenmalige standenmaatschappij en de verzuiling. Er zijn drie delen die dmv heggen van elkaar zijn gescheiden: Nederlands Hervormd, Rooms-katholiek en Algemeen. Binnen de deelgebieden duidelijke scheiding tussen de verschillende klassen en afdelingen. De ingang aan de Zoutestraat is monumentaal uitgevoerd en het baarhuisje is een voorbeeld van art-deco

Op het rooms-katholieke deel wordt een deel van het 100-jarige deel het Père Lachaise van Hulst genoemd. Dit zijn allemaal rijksmonumenten met heel veel symboliek.

Op het Nederlands-hervormde deel bevinden zich in het 100-jarige deel enkele monumentale graven, zij het allemaal sober uitgevoerd en nauwelijks symboliek, hooguit een palmtak.

In het r.-k gedeelte liggen ook een aantal oorlogsgraven: het gezamenlijke monument van de mensen die zijn omgekomen bij de beschieting van de kerktoren . En enkele oorlogsgraven van Hulstenaren .

Al bij al , een wandeling over de begraafplaats waar plaats is voor historie , natuur en monumenten .

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl