Terug naar zien en doen

Rond 1200 vestigden de Monniken van Ter Duinen zich in de omgeving van Hontenisse rond 1200; het Hof te Zande. De Hof te Zande-kerk is de vroegere kloosterkapel die rond 1250 gebouwd werd. Het is het enige overblijfsel in Zeeland wat gemaakt is door de Cisterciënzers in zogenaamde baksteengotiek. In 1575 werd de kapel verwoest door de Watergeuzen en in 1609 met materiaal uit de ruïnes van Hof te Zande hersteld. In 1922 is het kerkje helemaal gerestaureerd. Daarbij werden in de omgeving van het kerkje tal van gangen, keldergewesten en puinresten aangetroffen, waaruit men de conclusie trok dat er in de omgeving veel gebouwen moeten hebben gestaan.
Tegenwoordig worden er vooral evenementen georganiseerd.
 

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl