Één van de oudste bakstenen gebouwen van Hulst. De trapgevels en de traptoren (pagaddertoren) zijn onderdelen van het oorspronkelijke gebouw.Het was destijds door tuinen omgeven. Het werd gebouwdin de 14e eeuw als zetel voor de rentmeester en was ook de graanschuur en het vluchthuis van de monniken abdij Baudeloo te Sinaai. Er verbleven hier personen als graaf Lodewijk van Male, keizer Karel de Vijfde en koning Filips de Tweede. In 1852 werd het complex gekocht door de zusters Franciscanessen uit Roosendaal. Zij begonnen er een kostschool voor meisjes. Na het vertrek van de zusters - in de jaren 90 van de twintigste eeuw - werden de toegevoegde schoolgebouwen gesloopt. Het pand is nu in gebruik als muziekschool.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl