Start: De kerk van Graauw 8 km

Aan de Dorpsstraat in Graauw staat de RK kerk “Heilige Maria Hemelvaart”. In de toren van deze kerk hangt de luidklok die afkomstig is van de kerk van het verdronken dorp Namen. 

U gaat met de rug naar de kerk staan en gaat rechts de Dorpsstraat door. Dan 2e straat rechts, dit is de Oude Kaai. 

De polders in deze streek werden in de Middeleeuwen ingepolderd door de Cisterciënzer monniken uit Vlaanderen. De broeders werkten op het land en bouwden landbouwschuren, één Groda (het huidige Graauw) en iets noordelijker nog één.

U gaat de 2e straat rechts,de polder in. Dit is de Willem Hendrikstraat. 

Deze straat (naar stadhouder Willem III) is de oude zeedijk tussen de nieuwe polders en het land van Saefthinge. In dit gebied begon men pas in de 19e eeuw met indijken en is veel langer opgeslibd. Daardoor ligt ‘t duidelijker hoger. Deze polder ligt 1 tot 1,5m boven NAP en heet de Van Alsteinpolder.

Daarna links de Middelweg in en daarna links naar de Dwarsstraat. Tenslotte gaat u rechtsaf en komt u in de Noordstraat.

Kenmerkend zijn de kaarsrechte wegen die door zo’n nieuwe polder werden getrokken. De Noordstraat, Middelweg en Zuidstraat gaan van west naar oost, die haaks de Dwarsstraat kruisen die van noord naar zuid loopt.

Aan het einde van de Noordstraat gaat u linksaf richting de Zeedijk. U kunt onder of op de Zeedijk lopen.
 

VERVOLG VOOR DE 11 KILOMETER WANDELING:

Rechtsaf de Duivenhoeksestraat in en links aanhouden. Hierna gaat u rechtdoor de Kruispoldersedijk op en de 1e weg links, dit is de Oude Graauwse Dijk. Linksaf naar de Graauwse Dijk en tot slot de 2e straat rechts. U bent nu terug in de Dorpstraat. 


Vlakbij de kerk staat Café Modern, waar u met een drankje en/of hapje van de wandeling kunt uitrusten.
    
Dit is het einde van de 11 km wandeling


 

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl