Kloosterzande: genoemd naar het Hof te Zande dat hier in de 12e eeuw gesticht werd door de Cisterciënzermonniken van de abdij van Duinen bij Koksijde (België). Zij bedijkten de schorren, ontwaterden landerijen en brachten die in cultuur. Rond 1250 bouwden ze er een kapel.

Start: Hof te Zandeplein. Hier staat het voormalig gemeentehuis (1909).  +/- 7,5 kilometer

Onderweg komt u geen eet- of drinkgelegenheid meer tegen. Op het Hof te Zandeplein zijn er daarvoor 2 mogelijkheden: Hotel de Linde en Pannekoekenhuis het Kabouterke.

Linksachter op het plein staat het Pand Collot 1868. Een traditioneel gebouwde 19e eeuwse villa. Het dankt zijn naam aan de fam. Baron Collot d’Escury. Zij waren vroeger de rentmeesters van het kroondomein. Er tegenover staat het koetshuis uit 1890. In de muur zijn meekrapstampers verwerkt. Stampers, die gebruikt werden in meestoven, waar uit de wortels van de meekrapplant een rode kleurstof werd gewonnen.  
De zwarte reliëfstenen, ingemetseld in de muur, zijn restanten van de graftombe van Joos van Ghisele, erfschout van Hulst en Hulster Ambacht. Tijdens een reis naar Palestina in 1481 smokkelde hij boekweitzaadjes mee, die hij verstopte in zijn gebedenboek.

U loopt de straat in tussen het voormalig gemeentehuis en Hotel van Leuven en wandel verder door het hek het bos in naar het Nederlands Hervormde kerkje.


Wat het bos zo waardevol maakt zijn de vele verwilderde stinzenplanten. Ze behoren nu tot een zeldzame flora. Het kerkje is het enige overgebleven bouwwerk in Zeeland dat door de Cisterciënzers is gebouwd in de 13e eeuw in baksteengothiek.

Voorbij het kerkje het meest rechtse kerkenpaadje nemen. Het loopt langs de boomgaarden naar de Buurtschap Hoek en Bosch. Linksaf langs de Mouterij waar van gerst mout gemaakt wordt, grondstof voor bier en whiskey.

Laat de Oude Weg links liggen en loop rechtdoor langs de Waterhoeve. Op het einde links aanhouden naar de Tasdijk tot de Hulsterweg. Recht oversteken en linksaf.

Rechts staat een monument dat herinnert aan de watersnood van 1906, waarbij o.a. het hele dorp Kloosterzande overstroomde. Verderop links zicht op het N.H.kerkje en het stingeveld van de handboogschutterij Willem Tell.

Eerste afslag rechts, dit is de Pres. Rooseveltstraat, en door het tunneltje. Rechts aanhouden tot de Kruispolderse Dijk. Hier links over de hoge dijk naar Kruisdorp. Blijf links de Oudelandse Dijk volgen. De weg begint met een kronkel.

Bij die kronkel brak in 1906 de binnendijk door wat leidde tot de overstroming van Kloosterzande en omgeving.

De dijk aflopen tot het eerstvolgende kruispunt. Linksaf de Eeckseweg in.

Opvallend hier is de sluis uit 1761.

De Eeckseweg uitlopen en de weg oversteken. Onder het viaduct Den Eeck door, even naar links en de weg oversteken. Verolgens linksaf de Hulsterweg volgen naar Kloosterzande.

Dit is het einde van de wandeling.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl