Al in 1240 bestond er een dorpje of een uithof: Oud-Lamswaarde. Rond 1575 tijdens de godsdienst perikelen is het waarschijnlijk verwoest. Lamswaarde is nooit een zelfstandige gemeente geweest en maakt nu deel uit van de gemeente Hulst. 

In de streek heeft het de plaagnaam Het Heilig Land. Deze naam is waarschijnlijk afkomstig van het feit dat het als enige in de streek een schuurkerk had in de 80-jarige oorlog 1568-1648. Toen was de uitoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst verboden. 

Start:  Bij Restaurant State. Er is onderweg geen eet– of drinkgelegenheid meer. +/- 5 km


De Hoeve is een unieke locatie. De landbouwschuur is in 1926 omgebouwd tot een restaurant. Het geeft de sfeer van vroeger weer met de diverse oude landbouw materialen die in het restaurant zijn opgesteld.

Begin de wandeling richting de kerk.
De kerk werd gebouwd in 1873 en is toegewijd aan de H. Cornelius. Het beeld troont boven de ingang. Hij was paus van 251-253, stierf als balling en werd in de catacomben van Rome begraven.

Aan het einde van de straat links langs de winkel en na enkele meters linksaf het Roversbergsepad in. Het voetbalveld aan de linkerkant voorbij lopen, waarna de straat een smal voetpaadje wordt. 

Dit paadje is een kerkenpaadje. Voor de kerkgangers van buiten werd de afstand aanzienlijk bekort. 

Het pad komt uit op de Roversbergsedijk, linksaf.
Op de viersprong lag ooit het fort Roversberg. Het lag aan het water, dat via de West– en Oost Vogel in verbinding stond met het Hellegat. 

Bij de volgende kruising weer linksaf de Roversbergsestraat in tot de volgende afslag en weer links de Baudeloodijk op.
Lange tijd is de Baudeloodijk een zeewerende dijk geweest. De polder rechts is de Kruispolder.

Wandel de bloemrijke Baudeloodijk af tot het kruispunt met de J. de Waalstraat. 
In de hoek rechts tegen de dijk staat een Maria kapelletje. In 1992 is het kapelletje door vrijwilligers gebouwd. In de jaren 50 stond er al een kapel die toen gebouwd werd door de Kajotters uit Lamswaarde (Katholieke Arbeiders Jeugd).

Door de J. van Waalstraat naar de Petrus & Paulushoeve.
Hier is ook een kinderboerderij en speeltuin. Tevens kunt u hier kennismaken met short-golf, een leuke belevenis voor jong en oud of smullen van een heerlijke boerenlunch.

Dit is het einde van de wandeling
 

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl