Start: Martje van Wardje. 4,8 km

1. Nieuw gevormd Marktplein, (gps n51*15-696,E004*03.119’) genoemd naar Ward Weemaes die hier een café en smederij had.
R.K. Kerk 1857-1860 Architect Soffers. Pastorie 1926-1927 Architect Rouleau die in 1920 stadsarchitect was. Tussen 1920-1940 ontwierp hij een aantal markante villa’s, ook in de Fr.v.Waesberghestraat te Hulst.

Ga links de Hoofdstraat en daarna rechts de Geslechtendijk op. Aan de linkerkant langs het transformatorhuisje (PZEM 1939), naast huisnr.5 de brandgang in. Ga rechtsaf. U komt op een plein genaamd “rond de Boom”.

2. Het plein is gebouwd rond een oude beuk die in de tuin stond van een meisjesschool. (gps n51*15-800,E004*03.131) Onderwijs werd gegeven door de zusters, die in het klooster Heilig Hart van Jezus woonden.

Linksaf de Zusterstraat in, de Hoofdstraat oversteken, de Antoniusdreef in, 2e straat rechts Everaardstraat, (gps n51*15.759,E004*02.948’) daarna rechts Prins Hendrikstraat in. Vervolgens Hemelstraat links.

3. Maar voor u naar links loopt, ziet u aan de rechterkant een paar opvallende huizen van architect Rouleau nr.10 uit 1936 en nr.17 uit 1927. (gps n51*15.875’E004*02.890’) Let op het gebruik van bakstenen en de vorm van de ramen.

Links naar het eind van de Hemelstraat.

4. Kijk naar rechts. (gps n51*15.927’ E004*02.713’) 
Aan de Tragel staan de masten van de schutterij, als u geluk hebt, ziet u de schutters met pijl en boog aan het werk. Ze schieten op pluimen op de staande wip. Op de splitsing van de Tragel en Hoge weg staat nog de schuur waar vroeger de klompenmaker heeft gewerkt. Onder het vooruitspringende dak, stonden toen, tussen de latten, de klompen te drogen. Links daarvan een Mariakapelletje.

We gaan linksaf de Clingedijk op, na een paar honderd meter de dijk op tot de Oude Drijdijk brandgang in. 

5. De polder rechts is in 1672 onder water gezet. Daarna vonden hier dijk doorbraken plaats. Op de plaats van een doorbraak ontstaat een diep gat met water, rond van vorm, een zogenaamd wiel of weel. De nieuwe dijk werd daar met een bocht omheen gelegd .

Rechtsaf tot na de bebouwing, 1ste kruising linksaf, weg vervolgen, in de verte zien we de kerktoren van Heikant.

Nu komt u in de Vinkebroeksestraat.
6. Aan de rechterkant een industrieel monument, een oude roterij. (gps’N51*15.418’E004*02.108) 
Zeeuws- Vlaanderen is een streek, die sinds WOI, een bloeiende vlasindustrie heeft gekend. Nog steeds kunt u zomers genieten van  de prachtige vlasvelden. Ook de bewerking van vlas vindt hier nog steeds plaats. Roten is het oplossen  van de lijmstof tussen de vlasdraden en de houten stengels. Tegenwoordig gebeurt dat d.m.v.  dauwroten op het land, maar vroeger gebeurde dat in betonnen bakken waarin het water werd verwarmd tot iets boven de 30 graden.

Wilhelminastraat oversteken naar Warandastraat 1e weg links, blijft Warandastraat.

7. In de verte rechts ziet u de waterleiding bossen van St.Jansteen op de grens met België. Aan het einde van de straat zien we een geitenkaasmakerij. (gps n51*15.363’E004.03.196)

We gaan links de Heerstraat in weer linksaf de Hoofdstraat in terug naar het Martje van Wardje. 
En dan is het nu tijd voor een kop koffie!

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl