Terug naar zien en doen

OPGRAVINGEN
EN BIJZONDERE
VONDSTEN

Hulst kent een groep enthousiaste vrijwilligers in de archeologie die zich in en rondom Hulst bezig houdt met archeologie en alles wat daarmee te maken heeft. In de Bierkaai zijn zeer belangrijke vondsten gedaan waarover men enthousiast kan vertellen. Heb je zelf iets bijzonders gevonden? Neem dan contact op met de werkgroep Archeologie Hulst

OPGRAVINGEN BIERKAAI

Tijdens de opgraving in de Bierkaai zijn naast de resten van huizen, bruggen, kademuren en de delen van zes houten vaartuigen, een grote hoeveelheid kleine voorwerpen gevonden. Het bijzondere van deze vondsten in de haven van Hulst is de grote hoeveelheid en het feit dat er meerdere zeer zeldzame onderdelen van laatmiddeleeuwse wapens in Nederland bij zijn. In Midden-Europa zijn geen andere vondsten van gelijke orde uit een veldslag uit het midden van de 15e eeuw bekend. Wil je graag meer hierover weten, neem dan contact op met de werkgroep Archeologie Hulst. 

DE BOLLEWERCKPOORTE OF DOBBELE POORT

De Bollewerckpoorte of Dobbel Poort, in de volksmond ook wel de Keldermanspoort genoemd is de westelijke toegang tot de stad. Ze ligt in de 3,5 km lange stadswal en was zowel land- als waterpoort. Bij de inval van de Gentenaren in 1491 werd de poort vernield en werd weer versterkt. Echter tijdens de Tachtig jarige oorlog moest de poort er weer aan geloven. In 1618 werd de ruïne bedolven onder e aarde afkomstig van het nieuwe Brederodebolwerk en werd het onzichtbaar. Mr Keldermans (?) deed onderzoek en ontdekte de onder bedolven poort. Vanaf 1959 vonden opgravingen en restauraties plaats onder leiding van P.J. Brand.

Inloggen

Nog geen inlog? Vraag aan via info@hulstnet.nl